فروشگاه مرکزی ترمه هاشمی یزد

آدرس : یزد- بلوار امامزاده- روبرو امامزاده جعفر

تلفن ثابت : 03536261120

فروشگاه ترمه هاشمی یزد - شعبه امیرچقماق

آدرس : یزد- میدان امیرچقماق

تلفن ثابت : 03536263007

موزه ترمه هاشمی یزد

آدرس : یزد- صفائیه- بلوار دانشگاه

تلفن ثابت : 03538252616

نمایندگی ترمه هاشمی یزد در شهر یزد به مدیریت آقای مسگرنژاد

آدرس : یزد، خیابان مسجد جامع کبیر، پلاک 105

تلفن ثابت : 03536210746

نمایندگی ترمه هاشمی یزد در شهر یزد به مدیریت آقای ابوئی

آدرس : یزد- هتل صفائیه- لابی هتل

تلفن ثابت : 03538260221

نمایندگی ترمه هاشمی یزد در شهر یزد به مدیریت آقای بهشتی

آدرس : خیابان امام خمینی، روبرو بانک ملی

تلفن همراه : 09133530177